Uutisia meiltä ja maailmalta

Banner
 

Instan miehittämättömän ilmailun palvelut siirtyvät Insta ILS Oy:hyn

1.8.2017

Insta tarjoaa jatkossa miehittämättömän ilmailun koulutus-, konsultointi- ja operointipalvelut Insta ILS Oy:n kautta. Tämän muutokset avulla saamme kaikki ilmailun palvelut saman yhtiön piiriin ja vahvistamme synergiaa miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun asiantuntijapalveluissa.

 

Trafin julkaisi turvallisuustiedoteen multikopteritoiminnasta Suomessa 2014-2017

10.6.2017

Trafi on julkaissut turvallisuustiedotteen multikopteritoiminnasta Suomessa vuosina 2014-2017. Tiedotteessa käsitellään läheltä piti -tilanteita, ilmatilaloukkauksia ja määräysten vastaista toimintaa.

Turvallisuustiedote 9.6.2017

Suomen Lentopelastusseura ja Insta solmivat yhteistyösopimuksen

20.4.2017

Insta Airhow Oy osallistui Suomen Lentopelastusseura ry:n järjestämään kilpailutukseen verkkopohjaisesta koulutuksesta yhdistykseen rekisteröityneiden henkilöiden ja kauko-ohjaajien kouluttamiseksi. Voitimme kilpailutuksen ja yhteistyösopimus allekirjoitettiin 7.4.2017.

Yhteistyösopimuksen puitteissa koulutamme Vapaaehtoisen pelastuspalvelun piiriin tulevia kauko-ohjaajille ja kauko-ohjaustähystäjiä turvalliseen lennättämiseen RPAS-verkkokurssimme avulla.

Lisätietoja Suomen Lentopelastusseuran sivulta.

 

IF-vakuutusyhtiö ja Insta yhteistyössä

15.1.2017

IF-vakuutusyhtiö ja Insta Airhow ovat sopineet yhteistyöstä RPAS-koulutuksessa. Molemmat yritykset näkevät koulutuksen merkittävänä RPAS-toiminnan riskien alentajana. Koulutusta hankkinut kauko-ohjaaja tuntee sääntelyn ja turvalliset toimintatavat. Hän suorittaa lentotyötä ammattimaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. IF rohkaisee asiakkaitaan kouluttautumaan ja huomioi heidät vakuutusehdoissaan.

Lue lisää dronevakuutuksesta ja kouluttautuneiden eduista IF-vakuutusyhtiön sivulta.

 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisi uuden 1.1.2017 voimaan astuvan OPS M1-32 määräyksen

23.12.2016

Lainaukset OPS M1-32 perustelumuistiosta:

Määräyksellä muutetaan nykyinen Liikenteen turvallisuusviraston 9.10.2015 antama ilmailumääräys OPS M1-32 kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen. Tämä määräys täydentää ilmailulain sääntelyä, mutta ei sulje pois ilmailulain soveltamista kyseiseen toimintaan. Ilmailulaissa on mm. rangaistussäännökset määräyksen vaatimusten rikkomisesta (ilmailurikkomus 178 §), vahingonkorvausvastuusta (136 §) sekä lennon valmistelusta (57 §). Ilmailulaissa on myös ns. lepäämässä olevia säännöksiä, jotka saatetaan tarvittaessa erikseen asetuksella voimaan EU:n lainsäädännön voimaantuloaikataulun mukaisesti.

Toiminnassa on otettava lisäksi huomioon muu liikennealan lainsäädäntö kuten myös muu lainsäädäntö, joka soveltamisalansa puolesta tulee sovellettavaksi kyseiseen toimintaan. Tällaisia ovat mm. yksityisyydensuojaan, kotirauhaan ja liikkumis- ja oleskelurajoituksiin liittyvä sääntely. Huomioon on otettava myös ilma-aluksen vakuuttamista koskeva velvollisuus.

Määräyksen lähtökohtana on toimijoiden oma turvallisuuden hallinta ja itsesääntely. Määräyksen sallivuus sekä toimijakohtainen turvallisuuden hallinta tuovat vastuun toiminnan turvallisuudesta. Toimija on aina vastuussa siitä, että lennätykset suoritetaan turvallisesti olosuhteet ja ympäristö huomioiden. Nämä perusperiaatteet säilyvät edelleen määräysmuutoksessa.

Linkit Trafin sivustolle:

OPS M1-32

Määräyksen perustelumuistio

Lausuntokierroksen kommenttikooste

 

Suomen lentäjäliitto esittää toimenpiteitä ilmailun turvallisuuden takaamiseksi

25.11.2016

Suomen lentäjäliitto julkaisi marraskuussa julkilausuman, jossa se näkee miehittämättömien ilma-alusten väärän käytön muodostavan turvallisuusriskin muulle ilmailulle. Läheltä piti -tilanteet ovat lisäntyneet tämän vuoden aikana.

Liitto esittää kaikkien miehittämättömien ilma-alusten rekisteröintiä, pakollista koulutusta ja/tai lupakirjaa, valvonnan resurssien lisäämistä ja tutkimusta törmäysten vaikutuksista.

Suomen lentäjäliitön julkilausuma

Trafi julkaisi turvallisuustiedotteen RPAS-toimijoille

9.9.2016

Vuonna 2016 on tapahtunut lukuisia vaaratilanteita, joissa oli osallisina multikoptereita, lentokoneita ja helikoptereita. Ilmailuun on liittynyt uusi voimakkaasti kasvava multikoptereiden käyttäjäkunta, jolle ei ole asetettu koulutusvaatimuksia.

Käymällä Instan RPAS-verkkokurssin tunnet lait, määräykset ja turvalliset menettelyt voidaksesi toimia turvallisesti.

Linkit:

Trafin turvallisuustiedote 29.8.2016

EASA julkaisi RPAS-säädösluonnoksen

23.8.2016

Osana RPAS-sääntelyn kehittämistä Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) on julkaissut 22.8.2016 luonnoksen tulevasta eurooppalaisesta RPAS-alan säädöksestä kommentointia varten. Kommentointi jatkuu lokakuulle saakka, jonka jälkeen EASA jatkaa valmistelua saatujen kommenttien perusteella.

Säädösluonnoksessa esitellään alustavasti luokkien Open, Spesific ja Certified sisältöä ja vaatimuksia sekä niihin liittyviä koulutusvaatimuksia.

Linkit:

- Säädösluonnos ja sen perusteluosa

message
UUTISIA
schedule
Tulevat koulutukset

Jatkuvasti - RPAS-perehdytyskurssi (verkkokurssi, tilaa)

 

 

UAS-perehdytyskoulutus

Verkkokurssimme on ammatti-, harraste- ja viranomaistahoille tarkoitettu UAS-koulutusmateriaali, jonka avulla valitset itse haluamasi ajan ja paikan opiskelullesi. Haluttaessa verkkokoulutukseen voidaan yhdistää myös käytännön lennätystoiminta tai skenaarioperusteinen simulaattoriharjoittelu.

Lue lisää!

UAS-erikoiskoulutus

Järjestämme hyötykuormien käyttöön ja niiden tuottaman informaation hyödyntämiseen tarkoitettua UAS-alan erikoiskoulutusta, jossa opettajina toimivat kunkin erikoisalan huippuasiantuntijat.

Lue lisää!

UAS-konsultointi

Konsultointimme on eri UAS-järjestelmien käytön soveltuvuuden ja suorituskyvyn arviointia sekä tarvittaessa testaamista. Autamme teknologiavalinnassa, vaatimusmäärittelemme ja räätälöimme kustannustehokkaat operointiratkaisut avaimet käteen -periaatteella.

Lue lisää!